Inspiratör, föreläsare, konsult inom NPF

Jag valde att skapa denna hemsida för att nå ut till privat personer men även till företag som är intresserade av att höra mig föreläsa om hur det är att vara förälder, anhörig, tränare, till barn/tonåringar med funktionsnedsättningar. Vad ska man tänka på när man träffar barn eller vuxna som har denna typen av funktionsnedsättningar? Vad ska man tänka på när bemöter föräldrar eller anhöriga?

Min äldsta son Kevin, som har ADHD, är vid vissa föreläsningar med och pratar om hur det var att växa upp med denna funktionsnedsättning. Han pratar om hur det var i skolan, hur det var att bli tonåring och hur han upplevde allt med mediciner och att få en diagnos.

Mina barn har funktionsnedsättningarna:

Autism, OCD, ADHD, ADD, intellektuell funktionsnedsättning, Dyslexi, Reumatism, Crohns sjukdom, Cancer

Och allergierna: Mjölkprotein, Gluten (alla spannmål), Soja, Baljväxter

 

Innehåll:

*Vår bakgrund

*Fakta om funktionsnedsättningarna

*NPF och missbruk

*Bemötande, Barn, vuxna och hur bemöter man föräldrar eller anhöriga?

*Hjälpmedel, Egna och andra

*Hur dagarna fungerar hos oss

*Ilska/kärlek

*Skola och dagis

*Träning

*Att vara förälder och vad det innebär att få diagnoser

*Att hitta styrkorna i funktionsnedsättningarna

*Vad händer när mitt barn blir 18?

*Lärorik littratur

*Hur man blir en bra ledare

*Vad man ska tänka på som ledare

Ni kan läsa mer om mig under "Om oss"