Om oss

Mitt namn är Therese Downes och jag är ensamstående förälder till sex helt underbara barn (fem pojkar och en tös) som har olika typer av funktionsnedsättningar.

I grunden är jag utbildad undersköterska men har också utbildat mig till samtalsledare via västra Götalandsregionens kunskapscentrum för jämlik vård och omsorg. Jag har utbildning inom specialpedagogik samt ledarskap och pedagogik. Jag har ett nära samarbete med olika myndigheter, föreningar samt företag där jag förläser, konsulterar, sätter ihop utbildningsdagar samt utvecklingssamtal med anställda.

Då jag har sex barn som alla har någon form av NPF (Neuropsykriatiska funktionsnedsättningar) så besitter jag otroligt mycket personlig erfarenhet som har varit en inspiration för både mig, min familj och för alla jag når ut till via Voice it. 

Mina barns diagnoser

*Autism

*ADHD, dyslexi

*ADD

*OCD

*Intellektuell funktionsnedsättning

*Crohns sjukdom

*Reumatism

*Astma

*Cancer

Och allergierna:

*Mjölkprotein

*Gluten (ALLA sädeslag)

*Soja

*Baljväxter

När familjen nu lever med dessa typer av funktionsnedsättningar och jag har lärt mig såpass mycket som jag har, kände jag att det är dags för mig att föra detta vidare. Jag har lärt mig mycket via utbildningar men också genom verkliga livet. Vi som familj har gått igenom många utmaningar och förväntar oss en hel del nya i framtiden. Men varje utmaning har lärt mig att hantera nedgångar, sorger och problem, att det alltid går att hitta lösningar och att det är vissa perioder som är svårare än andra. Det gäller att ha stor fantasi, mycket tålamod och ett stort, tryggt kontaktnät. Det tar en längre tid att bygga upp ett sådant nät, men jag har möjligheten att kunna ge er tips och råd.

Jag har valt att fokusera runt att hitta styrkorna i funktionsnedsättningarna och använda sig utav dessa. När jag föreläser får jag ett stort visat intresse och en viss nyfikenhet om hur vi lyckas i våran familj, och det var så ett intresse från min sida att börja föreläsa mer växte fram.

År 2013 fick jag förfrågan att ta över som rektor i vår hockeyskola som jag utan att tveka tackade ja till då jag brinner för hockey men också få möjlighet att arbeta med barn i alla deras miljöer. Jag såg snabbt ett behov att ge förståelse och kunskap till ledare och föräldrar om barns svårigheter inom NPF området, som snabbt kan försvåras om inte de personer som står barnen närmast har denna kunskap. Intresset för kunskapen var stor och önskvärd. Detta ledde i sin tur att jag även föreläser för idrottsledare och tränare, vilket var början för förändringen inom sportens värld.