Kommande Föreläsningar

  • "Tillsammans är det möjligt" NPF inom ishockey är uppbokad den 20/8 mellan kl 10.15-13.00 i Frölunda campus. Denna föreläsning riktar sig till idrottsledare och särskild inbjudan är nödvändig.

 

  •  "Styrkan inom oss" är uppbokad den 6/10 mellan kl 17.30-19.30 i Lidköping kommun. Denna föreläsning riktar sig mot anhöriga i alla de former. Här kommer också min son (som själv har ADHD) att delta.

 

Planerade föreläsningar:

  • Planerar att sätta upp föreläsningen "Styrkan inom oss" i Mölndal. Den kommer till hösten. 

          För visa intresse maila gärna till theresedownes@voiceit.nu. (Du anmäler dig inte utan visar bara intresse)

 

  • "Tillsammans är det möjligt" är planerad till januari i Vara. Datum är inte bestämt än. 

           Denna föreläsning riktar sig till idrottsledare och särskild inbjudan behövs.